عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

نشست تخصصی "لزوم کنشگری ایران در عرصه عدالت کیفری بین المللی"

نشست تخصصی "لزوم کنشگری ایران در عرصه عدالت کیفری بین المللی" با حضور محمد هادی ذاکر حسین دکترای حقوق کیفری بین المللی و رییس مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران در سالن اجتماعات سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد.  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران