عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

نشست تخصصی «ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر»

نشست تخصصی «ارزیابی کارآمدی سازمان‌ملل‌متحد در جلوگیری از نقض حقوق‌بشر با تأکید بر اسراییل و عربستان» توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد..  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
روز جهانی بشردوستانه
روز جهانی بشردوستانه
جنگ و منازعات انسانی در شرایط کنونی جهان را با چالش اساسی مواجه ساخته است. بحران پناهندگان، تروریسم، بی ثباتی های سیاسی و بلایای طبیعی...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران