عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت روز جهانی منع شکنجه

 سازمان دفاع از قربانیان خشونت مصادف با روز جهانی منع شکنجه، ضمن جلب توجه سازوکارهای مربوطه بین‌المللی به ویژه گزارشگر ویژه منع شکنجه به نقض پای‌بندی برخی دولت‌ها به تعهدات فرامرزی خود در ممنوعیت شکنجه، از جامعه جهانی و سازوکارهای مربوطه بین‌المللی می‌خواهد برای مبارزه با اِعمال شکنجه تمام توان اجرایی و تکنیکی خود را به‌کار گرفته و دولت‌های خاطی را به پای‌بندی به تعهدات خود وادار نمایند. اینجا. 

 

بلاگ
گزارش‌های حقوق‌ بشری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، نقض حقوق زنان توسط عربستان
گزارش‌های حقوق‌ بشری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، نقض حقوق زنان توسط عربستان
مقامات عربستان از قوانین مبارزه با تروریسم جهت قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر و آغاز مجموعه‌ای از دستگیری‌های خودسرانه از جمله دستگیری زنان و مردان مدافع حقوق بشر به جرم ادعای جاسوسی بر مبنای قوانین ضد تروریسم سوء‌ استفاده...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران