عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نشستی را با موضوع "راه کارهای بازتوانی قربانیان شکنجه برای بازگشت به زندگی عادی" برگزار می کند.  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
گام جدید بحرین در نقض حقوق بشر
گام جدید بحرین در نقض حقوق بشر
"سلب تابعیت" از رویه های معمول دولت بحرین در جهت سرکوب اعتراضات مردمی است. رویه ای که ناقض اصول اولیه اعلامیه حقوق بشر نیز می باشد.
مروری بر اجلاس استانبول
مروری بر اجلاس استانبول
اجلاس جهانی بشردوستانه که توسط سازمان ملل متحد در در روزهای 23 و 24 ماه می در استانبول و با حضوردبیرکل سازمان ملل و رهبران بیش از۶۰ کشور...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران