عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

نشست تخصصی «ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر»

نشست تخصصی «ارزیابی کارآمدی سازمان‌ملل‌متحد در جلوگیری از نقض حقوق‌بشر با تأکید بر اسراییل و عربستان» توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد..  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران