عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

                 

گرامی داشت روز جهانی خانواده در سازمان دفاع از قربانیان خشونت

همزمان با روز جهانی خانواده، نشست تخصصی «خودآگاهی و جایگاه آن در پیشگیری از خشونت در خانواده» برگزار شد.  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
نجمه خدمتی دختر طلایی ایران
نجمه خدمتی دختر طلایی ایران
نجمه خدمتی در سال 1375 در بیرجند متولد شد، فرزند اول خانواده است و دو برادر دیگر هم دارد. پدر و مادر او فرهنگی و از نظر مالی در سطح متوسط...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران