عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

  

نامه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مقابله با ویروس کرونا.

در پی صدور بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص همکاری همه کشورها برای مقابله با ویروس کرونا، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در نامه ای به ایشان بر لغو تحریم های همه جانبه علیه ایران در راستای امکان ایجاد مقابله برای این وضعیت در داخل کشور تأکید کرد. اینجا

 

بلاگ
حبس‌ در سلول‌های انفرادی در زندان‌های آمریکا و شکنجه روانی
حبس‌ در سلول‌های انفرادی در زندان‌های آمریکا و شکنجه روانی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، نسبت به اقدام مسئولان بازداشتگاه‌ها و زندانی‌های ایالات متحده از جمله استفاده افراط‌گونه از حبس انفرادی برای زندانیان ابراز...
مجازات مهربانی: محاکمه همبستگی در قلعه اروپا
مجازات مهربانی: محاکمه همبستگی در قلعه اروپا
مورد محاکمه قرار گرفتن امدادرسانان محلی (کوه‌پیمایان) فرانسوی، به اتهام «تسهیل ورود غیرقانونی» پناهجویان به کشور، از طریق فراهم آوردن چای و لباس گرم از جمله اقداماتی است که می‌توان از آن تحت عنوان "مجازات مهربانی: محاکمه...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران