عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

روز جهانی بدون خشونت

گرامی‌داشت «روز جهانی بدون خشونت»

سازمان دفاع از قربانیان خشونت همزمان با «روز جهانی بدون خشونت» کارگاه تخصصی «راه‌حل نگری و نه به خشونت» را با حضور 50 تن از روان‌شناسان، روان‌پزشکان، مشاوران و مددکاران اجتماعی در تاریخ 11 مهرماه 1397 در سالن اجتماعات سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار کرد. هدف از برگزاری این کارگاه اشاعه پیام «جهانی عاری از خشونت» از طریق آموزش و افزایش آگاهی عمومی با تکیه بر اصل «بدون خشونت» به عنوان ارتباط جهانی برای «تضمین فرهنگ صلح، مدارا، تفاهم و بدون خشونت» بود. اینجا

 

بلاگ
پلیس آمریکا و رفتار‌های خشونت آمیز
پلیس آمریکا و رفتار‌های خشونت آمیز
براساس تجزیه و تحلیل قتل مردان بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ محققان دریافته‌اند که ۸ درصد قتل‌ها توسط پلیس رخ داده است. خشونت پلیس آمریکا، حق شهروندی افراد را به مخاطره می‌اندازد.
حقوق بشر در عربستان سعودی
حقوق بشر در عربستان سعودی
از آغاز سلطنت محمد بن‌سلمان، میزان اعدام‌ها در عربستان سعودی به دوبرابر رسیده است. همچنین جدا از مشارکت در جنگ علیه یمن و بحرین در زمینه‌های مختلف از قبیل رسیدگی به جرایم کیفری، حقوق زنان و کودکان و کارگران مهاجر ناموفق بوده است.
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران