عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

تلاش سمن‌های ایرانی برای توجه دادن شورای حقوق بشر به موضوع تحریم‌ها

  تلاش سمن‌های ایرانی برای توجه دادن شورای حقوق بشر به موضوع تحریم‌ها

تعدادی از سمن های ایرانی دارای مقام مشورتی که برای شرکت در چهل و دومین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو به سر می برند با ارایه بیش از 10 بیانیه، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه این شورا خواستند به موضوع پیامدهای انسانی تحریم های یکجانبه آمریکا توجه ویژه کنند. اینجا

 

بلاگ
کارزار برپا شده از سوی “ائتلاف یک مطبوعات آزاد”
کارزار برپا شده از سوی “ائتلاف یک مطبوعات آزاد”
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش ۶۲ صفحه‌ای خود تحت عنوان “بهای سنگین تغییر”می‌گوید که مقام‌های سعودی در پشت پردهِ این اصلاحات، روحانیان و دانشگاهیانِ منتقد، کنشگران حقوق بشر و حقوق زنان، بازرگانان تراز اول و حتی برخی از اعضا خاندان...
وضعیت حقوق بشر در بحرین
وضعیت حقوق بشر در بحرین
دولت بحرین نه فقط از منظر عفو بین‌الملل، "بسیار سرکوبگر" است، بلکه این مورد توسط اکثر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل نیز تأیید شده است.
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران