عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

برگزاری مراسم گرامیداشت روزجهانی حمایت از قربانیان شکنجه

مراسم گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه با محوریت «بازتوانی قربانیان شکنجه برای بازگشت به زندگی» توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد.  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران