عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

خدمات مشاوره ای رایگان به حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو

به دنبال حادثه آتش سوزی فاجعه بار ساختمان پلاسکوی تهران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت ضمن تسلیت به خانواده های بازماندگان و آتش نشانان فداکار، اقدامات تازه ای برای ارایه خدمات مشاوره ای رایگان به خانواده های این افراد اعلام کرد.  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
ریشه های خشونت خاورمیانه
ریشه های خشونت خاورمیانه
درگیری ها و منازعات در خاورمیانه در چند سال اخیر موج خشونت را نیز در این منطقه به شدت افزایش داده است.
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران