عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

برگزاری کارگاه آموزشی «نگاهی جدید به راه کارهای مداخله، پیشگری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت»

به گزارش روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت اولین کارگاه از سلسله نشست های آموزشی «نگاهی جدید به راه کارهای مداخله، پیشگیری، کاهش و درمان خشونت مبتنی برجنسیت» مدل‌های مصاحبه، تشخیص و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت به مناسبت روز جهانی امحاء خشونت در تاریخ 20 مهرماه 1396 با همکاری مرکز مشاوره رها، مرکز اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد و سازمان ریلیف اینترنشنال برگزار شد. اینجا را کلیک کنید.

بلاگ
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران