عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص روز جهانی محیط زیست

 روز جهانی محیط زیست، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم درمورد حفظ و حمایت از محیط زیست و ترغیب سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، انتخاب شده است.مطالب بیشتر اینجا. 

 

بلاگ
نگاهی به گزارش سالانه شورای حقوق بشر از وضعیت مکاتبات گزارشگران ویژه با دولت‌ها
نگاهی به گزارش سالانه شورای حقوق بشر از وضعیت مکاتبات گزارشگران ویژه با دولت‌ها
در تاریخ 5 ژوئن 2018، گزارشی به شماره A/HRC/38/54 از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشرشده است که حاوی آمار و اطلاعات دقیقی از میزان مکاتبات رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر اعم از گزارشگران با دولت‌ها و میزان پاسخ به این...
نگاهی به سوابق جاوید رحمان، نامزد نهایی احتمالی پست گزارشگری ویژه وضعیت حقوق بشر ج.ا.ایران
نگاهی به سوابق جاوید رحمان، نامزد نهایی احتمالی پست گزارشگری ویژه وضعیت حقوق بشر ج.ا.ایران
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در تاریخ 3 فروردین‌ماه، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌‌بشر ایران را تمدید کرد. بر این اساس اعلام شد که آقای جاوید رحمان، به دنبال تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران