عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

دوره جامع آموزشی و شبیه‌سازی شورای حقوق‌بشر همزمان با روز جهانی حقوق‌بشر برگزار شد

دومین جلسه اولین دوره جامع آموزشی و شبیه‌سازی شورای حقوق‌بشر همزمان با روز جهانی حقوق بشر، به همت سازمان دفاع از قربانیان خشونت، انجمن ملل متحد ایران و مرکز اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد در تاریخ 19 آذرماه 1396 برگزار شد. اینجا  را کلیک کنید.

بلاگ
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران