عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص کشتار انسان های بی گناه در میرزا اولنگ افغانستان

میرزا اولنگ افغانستان این روز ها شاهد فجایع و جنایات تلخ و جانسوزی است که دل هر انسان آزاده ای را به درد می‌آورد. داعش به همراه طالبان و گروههای تکفیری، هر روز جنایت جدیدی را به رخ جهانیان می کشند و این بار روستای میرزا اولنگ افغانستان شاهد فاجعه ای انسانی است. اینجا را کلیک کنید

بلاگ
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران