عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

دوره آموزشی آشنایی با «حقوق خانواده» برگزار شد

همزمان با روز جهانی پیشگیری از خشونت علیه زنان، دوره آموزشی آشنایی با «حقوق خانواده» توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت و با همکاری کلینیک حقوقی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
روز جهانی حقوق بشر
روز جهانی حقوق بشر
در دهم دسامبر سال ١٩٤٨میلادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد و به تصویب رسید. تصویب این اعلامیه نقطه...
ناقوس گرسنگی در یمن به گوش می رسد
ناقوس گرسنگی در یمن به گوش می رسد
تجربه تاریخی مخصوصاً فضای حاکم بر جهان معاصر، بیانگر این است که جوامع بشری را از رویارویی با درگیری‌های مسلحانه گریزی نیست و متاسفانه...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران