عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

  

نامه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مقابله با ویروس کرونا

در پی صدور بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص همکاری همه کشورها برای مقابله با ویروس کرونا، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در نامه ای به ایشان بر لغو تحریم های همه جانبه علیه ایران در راستای امکان ایجاد مقابله برای این وضعیت در داخل کشور تأکید کرد. اینجا

 

بلاگ
مصاحبه‌‌های اختصاصی: اسلام‌هراسی در غرب
مصاحبه‌‌های اختصاصی: اسلام‌هراسی در غرب
تعجبی ندارد که مهاجران مسلمان اروپا توسط دولت‌های خودشان و البته دولت‌هایی که آن‌ها را می‌پذیرند، رها شده‌اند. فرآیندهای پذیرش مهاجران نارسا هستند، مدارس و مراکز آموزش زبان اندکند، شغل‌های ابتدایی کم‌تعدادند، فقر گسترش یافته،‌...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران