عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

شکنجه

  بزرگداشت روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه

سازمان دفاع از قربانیان خشونت همانند سال‌های گذشته به مناسبت روز بین‌المللی سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان شکنجه، نشست تخصصی‌ای را در تاریخ 26 ژوئن 2019 با موضوع مستندسازی شکنجه و بررسی درمان‌های پست مدرن برای بازتوانی قربانیان با حضور روان‌شناسان، مشاوران و متخصصان درمان کوتاه راه‌حل محور، در محل سالن اجتماعات سازمان برگزار کرد. اینجا

 

بلاگ
افزایش تنش بین ایران و آمریکا
افزایش تنش بین ایران و آمریکا
به اعتقاد دکتر رحیمیه، سازمان ملل مسئولیت دارد تا در خصوص کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی وارد عمل شود، اما به دلیل ساختارش و اتکاء به کشورهای عضو برای احترام گذاشتن به هنجارهای روابط بین الملل، قدرتش محدود است.
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران