عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

برگزاری دوره آموزشی تخصصی نظام ملل متحد و فعالیت‌های آن در ایران

فاز نخست دوره آموزشی تخصصی نظام ملل متحد و فعالیت‌های آن در ایران با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، توسط انجمن ملل متحد ایران(UNA-IRAN ) با حضور 75 تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی برگزار شد. در پایان این کارگاه آموزشی تخصصی که با حضور اساتیدی از رؤسا، مدیران و کارشناسان ارشد دفاتر و پروژه¬های مقیم سازمان ملل متحد در ایران همراه بود به شرکت‌کنندگان ‌گواهینامه بین‌المللی با امضای مشترک مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، انجمن ملل متحد ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت اهدا شد. اینجا.

 

بلاگ
مهمترین نتایج گزارش کمیسر‌عالی حقوق بشر در سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر
مهمترین نتایج گزارش کمیسر‌عالی حقوق بشر در سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر
خانم میشل باچله کمیسر عالی جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد: «من خودم زندانی سیاسی بودم و دختر یک زندانی سیاسی هستم. من پناهنده بودم. من پزشکی بودم که از ‌جمله برای کودکانی که تجربه شکنجه و ناپدید‌شدن والدینشان را داشتند کار...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران