عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

برگزاری نشست تخصصی« تروریسم، افراطی گری و خشونت»

نشست تخصصی با موضوع« تروریسم، افراطی گری و خشونت» چهارشنبه ،13 اردیبهشت سال جاری در محل سالن اجتماعات سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار می شود.  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران