عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

human rights day

بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد 70 سال پیش در چنین روزی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را با هدف برقراری و تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم تصویب نمود. مقدمه این اعلامیه، پایه اصلی حقوق بشر را بر کرامت، آزادی، برابری، عدالت و صلح بنا نهاده است. اینجا

 

بلاگ
نقش و تاثیر تحریم‌ها در نقض حقوق بشر؛ بررسی اسناد حقوق بشری و بین‌المللی
نقش و تاثیر تحریم‌ها در نقض حقوق بشر؛ بررسی اسناد حقوق بشری و بین‌المللی
از آنجایی که برخورداری از حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد. این حق در معاهدات بین‌المللی و اسناد زیر مطرح شده است: ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران