عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

حضور در اجلاس 34 شورای حقوق بشر

سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این دوره از شورا نیز همچون سال¬های گذشته با هدف گسترش فرهنگ صلح و نفی خشونت و حمایت از حقوق¬بشر داخلی و بین¬المللی حضوری متفاوت و تأثیرگذار دارد.  اینجا را کلیک کنید

بلاگ
مصادیق نقض حقوق بشر
مصادیق نقض حقوق بشر
حقوق بشر از موضوعات مهم، تاثیرگذار و همچنین چالش برانگیز در عرصه بین‌المللی است که بارها از سوی قدرت‌های بزرگ و با رویکردی دوگانه برای...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران