عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

 النا دوهان  

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد: تحریم ها بیشترین اثر را بر اقشار آسیب پذیر و کمک های بشر دوستانه می گذارد

نشست جانبی” اقدامات یکجانبه قهری و حقوق بشر“ در حاشیه اجلاس پنجاه و یکم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی در این نشست که دکتر حسن فرطوسی وکیل و حقوقدان بین المللی به نمایندگی از سازمان دفاع از قربانیان خشونت مدیریت آن را بر عهده داشت، خانم پروفسور آلنا دوهان گزارشگر ویژه اقدامات یکجانبه قهری( تحریم) شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اثرات تحریم بر اقشار آسیب پذیر جوامع تحت تحریم گفت. اینجا

 

بلاگ
مسدود شدن حساب‌های نهادها و مراکز اسلامی در بانک‌‌های کانادا به بهانه تامین مالی تروریسم
مسدود شدن حساب‌های نهادها و مراکز اسلامی در بانک‌‌های کانادا به بهانه تامین مالی تروریسم
شورای ملی مسلمانان کانادا در گزارشی به افشای مسدود و تحریم شدن حساب‌های بانکی شماری از سازمان‌های اسلامی و مواجهه آنها با دشواری‌های متعدد در قبال قوانین سخت‌گیرانه کشور در راستای مبارزه با پولشویی پرداخته است.
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران