عنوان

ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت

سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت

 النا دوهان  

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد: تحریم ها بیشترین اثر را بر اقشار آسیب پذیر و کمک های بشر دوستانه می گذارد

نشست جانبی” اقدامات یکجانبه قهری و حقوق بشر“ در حاشیه اجلاس پنجاه و یکم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی در این نشست که دکتر حسن فرطوسی وکیل و حقوقدان بین المللی به نمایندگی از سازمان دفاع از قربانیان خشونت مدیریت آن را بر عهده داشت، خانم پروفسور آلنا دوهان گزارشگر ویژه اقدامات یکجانبه قهری( تحریم) شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اثرات تحریم بر اقشار آسیب پذیر جوامع تحت تحریم گفت. اینجا

 

بلاگ
مهمترین چالش‌های مربوط به حقوق کودکان در جهان
مهمترین چالش‌های مربوط به حقوق کودکان در جهان
ما باید همچنان تمرکز و تعهد خود را به کودکان و حقوق آنها حفظ کنیم زیرا با تمرکز بر کودکان و حقوق آن‌ها است که جامعه بین‌الملل می‌تواند به صلح دست یابد و همچنین راه‌هایی برای عبور از بحران‌ها از جمله گرمایش جهانی و بیماری‌های...
مصاحبه‌های اختصاصی: آثار حقوق بشری بر تغییرات اقلیمی و مسائل جوامع کم‌برخوردار
مصاحبه‌های اختصاصی: آثار حقوق بشری بر تغییرات اقلیمی و مسائل جوامع کم‌برخوردار
به ظن پروفسور هانتر به رسمیت شناختن نگاه و تاثیرات حقوق بشری تغییرات اقلیمی، اهمیت آن را افزایش می‌دهد، فضا برای ظهور صداهای جدید در گفتمان اقلیمی را فراهم می‌کند و توجه را به سمت حمایت از قربانیان تغییرات اقلیمی و خسارت‌های...
مصاحبه‌های اختصاصی: چالش‌های مربوط به جوامع محلی مسلمان در آمریکا
مصاحبه‌های اختصاصی: چالش‌های مربوط به جوامع محلی مسلمان در آمریکا
علیرغم ژست‌های رئیس‌جمهور بایدن، مانند لغو فرمان اجرایی معروف به ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا، یا تعیین اولین سفیر مسلمان برای آزادی بین‌المللی مذهبی، اما همچنان شاهد هستیم که شکاف‌های اجتماعی، نژادپرستی و تعصب در جامعه...
اخبار بین المللی
اخبار سازمان
اخبار ایران