بولتن پناهندگان شماره 1 خرداد 1401

کد محصول : #6722
تاریخ انتشار : دوشنبه, 3 مرداد 1401 12:11
تعداد بازدید کننده : 84
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بولتن پناهندگان شماره 1 خرداد 1401
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نگاهی به وضعیت عمومی پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در ایران

-

“ بولتن پناهندگان شماره 1 خرداد 1401 ”
بولتن پناهندگان شماره 1 خرداد 1401 - پناهندگانپناهندگان بولتن پناهندگان شماره 1 خرداد 1401 - پناهندگان 2022پناهندگان 2022