مصاحبه اختصاصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با خانم آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان...

کد محصول : #6643
تاریخ انتشار : دوشنبه, 2 خرداد 1401 12:23
تعداد بازدید کننده : 97
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
مصاحبه اختصاصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

-

“ مصاحبه اختصاصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با خانم آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه تحریم ”
مصاحبه اختصاصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با خانم آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه تحریم - ODVV interview with Prof Alena DouhanODVV interview with Prof Alena Douhan مصاحبه اختصاصی سازمان دفاع از قربانیان خشونت با خانم آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه تحریم - interview with Prof Alena Douhaninterview with Prof Alena Douhan