تحریم‌ها و دارو: افسانه و واقعیت

کد محصول : #5490
تاریخ انتشار : سه شنبه, 26 شهریور 1398 11:41
تعداد بازدید کننده : 582
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
تحریم‌ها و دارو: افسانه و واقعیت
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

-

“ تحریم‌ها و دارو: افسانه و واقعیت ”
تگ ها داروتحریم
تحریم‌ها و دارو: افسانه و واقعیت - تحریمتحریم تحریم‌ها و دارو: افسانه و واقعیت - 6. Sanctions6. Sanctions