پیامدهای انسانی تحریم‌ها

کد محصول : #5096
تاریخ انتشار : دوشنبه, 27 اسفند 1397 11:51
تعداد بازدید کننده : 429
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
پیامدهای انسانی تحریم‌ها
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
تجهیزات پزشکی، دارو، بخش تجارت و حمل و نقل

-

“ پیامدهای انسانی تحریم‌ها ”
پیامدهای انسانی تحریم‌ها - HumanitarianHumanitarian پیامدهای انسانی تحریم‌ها - humanitarian 2019humanitarian 2019