جستجوی تگی:

������������������������������������������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 4 | 1 - 4
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص جنایات اخیر رژیم اسراییل در غزه
بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص جنایات اخیر رژیم اسراییل در غزه
سازمان دفاع از قربانیان خشونت همراستا با بسیاری از سمن‌های ملی و بین‌المللی معتقد است اسراییل قصد دارد تا سلطه یهودیان اسرائیلی را بر فلسطینیان در سراسر مناطق اشغالی حفظ کند.
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی 1. مهر‌ماه 1400
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی 1. مهر‌ماه 1400
اولین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های شهریور و مهر 1400 می‌باشد. این رویدادها در...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی 3. دی‌ماه 1400
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی 3. دی‌ماه 1400
سومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» دربرگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های آذر و دی 1400 می‌باشد. این رویدادها در 9...