جستجوی تگی:

��������������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 6 | 1 - 6
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. مهر‌ماه ۱۴۰۰
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. مهر‌ماه ۱۴۰۰
اولین شماره از بولتن گاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های شهریور و مهر ۱۴۰۰ می‌باشد. این رویدادها در...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. دی‌ماه ۱۴۰۰
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. دی‌ماه ۱۴۰۰
سومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» دربرگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۰ می‌باشد. این رویدادها در 9...
بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص جنایات اخیر رژیم اسراییل در غزه
بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص جنایات اخیر رژیم اسراییل در غزه
سازمان دفاع از قربانیان خشونت همراستا با بسیاری از سمن‌های ملی و بین‌المللی معتقد است اسراییل قصد دارد تا سلطه یهودیان اسرائیلی را بر فلسطینیان در سراسر مناطق اشغالی حفظ کند.
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۶. آبان ۱۴۰۱
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۶. آبان ۱۴۰۱
ششمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در آبان‌ماه ۱۴۰۱ می‌باشد. این رویدادها در ۱۰ عنوان و در...