جستجوی تگی:

����������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 7 | 1 - 7
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص اعمال محدودیت برای پیشرفت های علمی ایران
بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در خصوص اعمال محدودیت برای پیشرفت های علمی ایران
برخلاف تصور عمومی تحریم‌هایی که در سالهای اخیر به بهانه های مختلف علیه مردم ایران اعمال شده است به تحریم های اقتصادی و نظامی محدود نمی شود و بسیاری از فعالیتهای پژوهشی و علمی را نیز شامل می شود.