جستجوی تگی:

������������������������-������������������

صفحه 3 از 3 | تعداد نتایج : 48 | 40 - 48
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱4. آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱4. آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، کانادا، فرانسه و انگلیس، در مهرماه و آبان 1397، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به دست‌آمده از...
گزارش راهبردی کشورهای عربی 15. عربستان، بحرین، امارات
گزارش راهبردی کشورهای عربی 15. عربستان، بحرین، امارات
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر از سوی این دولت‌ها در سایر کشورهای منطقه، در آبان‌ماه 1397، بر اساس مقالات،...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. تیر ۱۴۰۱
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. تیر ۱۴۰۱
سومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، در ماه تیر 1401 می‌باشد. این رویدادها در 8 عنوان و در...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. مرداد ۱۴۰۱
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. مرداد ۱۴۰۱
چهارمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در مرداد‌ماه 1401 می‌باشد. این رویدادها در 6 عنوان و...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. تیر ۱۴۰۲
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. تیر ۱۴۰۲
چهارمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در تیرماه ۱۴۰۲ می‌باشد. این رویدادها در ۱۱ عنوان و در...
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۵. مرداد ۱۴۰۲
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۵. مرداد ۱۴۰۲
پنجمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در مردادماه ۱۴۰۲ می‌باشد. این رویدادها در ۱۳ عنوان و در...
صفحه اول < صفحه قبلی 2 3 صفحه بعدی > صفحه آخر
صفحه 3 از 3 | تعداد نتایج : 48 | 40 - 48