درباره ما

: #688
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 23 اردیبهشت 1394 15:55
تعداد بازدید کننده : 6284
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
درباره ما
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

سازمان دفاع از قربانیان خشونت تشکلی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی دارای مقام مشورتی خاص با شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد است که فعالیت خود را در سال 1367 آغاز کرد. عضویت در شبکه سازمان های غیردولتی برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی، هماهنگ کننده ملی راهپیمایی علیه کار کودک، سازمان مبارزه بین المللی علیه سلاح های کوچک و سبک، کنفرانس سازمان های غیردولتی دارای مقام مشورتی با سازمان ملل متحد (کنگو)، جنبش بین المللی برای جهانی عادلانه (جاست)، شورای توانبخشی قربانیان شکنجه و شبکه جوانان آسیا از فعالیت های بین المللی سازمان به شمار می رود.

اعضای هیات مدیره:
دکتر علیرضا دیهیم، رییس هیات مدیره
دکتر پریچهر شاهسوند، نایب رییس هیات مدیره
دکتر باقر میرعباسی، عضو اصلی هیات مدیره
دکتر محمودرضا گلشن پژوه،عضو هیات مدیره و مدیر عامل
مهدی محبی راد، عضو اصلی هیات مدیره

“ درباره ما ”