گزارش راهبردی کشورهای عربی ۴. عربستان، بحرین، امارات، تیر ۱۴۰۲

: #6859
تاریخ انتشار : یکشنبه, 1 مرداد 1402 12:31
تعداد بازدید کننده : 51
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای عربی ۴. عربستان، بحرین،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
گزارش راهبردی مشتمل بر دو عنوان کلی تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر از سوی این دولت‌ها در یمن و دیگر سوءاستفاده‌های حقوق بشری در این کشور در تیرماه ۱۴۰۲، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به دست آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و رسانه‌های گروهی مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای عربی ۴. عربستان، بحرین، امارات، تیر ۱۴۰۲ ”