گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۶. آبان ۱۴۰۱

: #6787
تاریخ انتشار : سه شنبه, 1 آذر 1401 16:14
تعداد بازدید کننده : 39
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۶. آبان ۱۴۰۱
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
ششمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در آبان‌ماه ۱۴۰۱ می‌باشد. این رویدادها در ۱۰ عنوان و در قالب دو تقسیم‌بندی کلی «تحولات مربوط به سازوکارهای سازمان ملل متحد» و «تحولات مرتبط با سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر» مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۶. آبان ۱۴۰۱ ”