گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۵. شهریور و مهر ۱۴۰۱

: #6785
تاریخ انتشار : شنبه, 30 مهر 1401 9:05
تعداد بازدید کننده : 79
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۵. شهریور و مهر...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
پنجمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری این مناطق، در شهریور و مهرماه 1401 می‌باشد. این رویدادها در 6 عنوان و در قالب دو تقسیم‌بندی کلی «تحولات مربوط به سازوکارهای سازمان ملل متحد» و «تحولات مرتبط با سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر» مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۵. شهریور و مهر ۱۴۰۱ ”