بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس ۵۱ شورای حقوق بشر

: #6783
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 20 مهر 1401 12:03
تعداد بازدید کننده : 30
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس ۵۱ شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                                                       Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                   Human Rights Council 51st session

 

Item 3

Unilateral Coercive Measures (UCM)s Infringe all Human Rights

 

Item4

General Debate/ Yemen

 

Item 9

Islamophobia in Western Countries

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس ۵۱ شورای حقوق بشر ”