گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. تیر ۱۴۰۱

: #6724
تاریخ انتشار : دوشنبه, 3 مرداد 1401 12:26
تعداد بازدید کننده : 39
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. تیر ۱۴۰۱
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
سومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، در ماه تیر 1401 می‌باشد. این رویدادها در 8 عنوان و در قالب دو تقسیم‌بندی کلی «تحولات مربوط به سازوکارهای سازمان ملل متحد» و «تحولات مرتبط با سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر» مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. تیر ۱۴۰۱ ”