بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس ۵۰ شورای حقوق بشر

: #6703
تاریخ انتشار : یکشنبه, 26 تیر 1401 11:10
تعداد بازدید کننده : 76
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس ۵۰ شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                               Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                                         Human Rights Council 50th session

     

Item 2: ID with COI on Occupied Palestinian Territory

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس ۵۰ شورای حقوق بشر ”