گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. خرداد ۱۴۰۱

: #6677
تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 خرداد 1401 15:20
تعداد بازدید کننده : 75
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. خرداد ۱۴۰۱
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، در ماه خرداد 1401 می‌باشد.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. خرداد ۱۴۰۱ ”