بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس ۴۹ شورای حقوق بشر

: #6651
تاریخ انتشار : سه شنبه, 3 خرداد 1401 10:34
تعداد بازدید کننده : 83
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس ۴۹ شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                                Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                                         Human Rights Council 49th session

 

Item 2: General Debate

Settlement Construction, Grave Violation of International Law

 

Item 3: General Debate

Unilateral Coercive Measures (UCM)s and Extensive Breach of Human Rights

 

Item 3: ID with SR on Food

Unilateral Coercive Measures (UCM)s and the Right to Food

 

Item 4: Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on Iran

ODVV Encourages Your Excellency to Constructive Dialogue

 

Item 9: General Debate

Shia Phobia in Pakistan

 

 

 

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس ۴۹ شورای حقوق بشر ”