گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. فروردین‌ ۱۴۰۱

: #6630
تاریخ انتشار : سه شنبه, 20 اردیبهشت 1401 15:57
تعداد بازدید کننده : 99
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. فروردین‌ ۱۴۰۱
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
شورای حقوق بشر در روز ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، گفتگوی تعاملی با مایکل لینک‌، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را برگزار نمود.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. فروردین‌ ۱۴۰۱ ”