گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. بهمن‌ و اسفند‌۱۴۰۰

: #6618
تاریخ انتشار : یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401 10:41
تعداد بازدید کننده : 46
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. بهمن‌ و...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
چهارمین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در بر گیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۰ می‌باشد.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۴. بهمن‌ و اسفند‌۱۴۰۰ ”