گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. دی‌ماه ۱۴۰۰

: #6519
تاریخ انتشار : شنبه, 25 دی 1400 12:07
تعداد بازدید کننده : 130
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. دی‌ماه ۱۴۰۰
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
سومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» دربرگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۰ می‌باشد. این رویدادها در 9 عنوان و در قالب دو تقسیم‌بندی کلی «تحولات مربوط به سازوکارهای سازمان ملل متحد» و «تحولات مرتبط با سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر» مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۳. دی‌ماه ۱۴۰۰ ”