گزارش راهبردی کشورهای عربی ۱۸. عربستان، بحرین، امارات، آذرماه ۱۴۰۰

: #6495
تاریخ انتشار : سه شنبه, 30 آذر 1400 11:38
تعداد بازدید کننده : 94
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای عربی ۱۸. عربستان، بحرین،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر از سوی این دولت‌ها در سایر کشورهای منطقه، در آذرماه ۱۴۰۰، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به دست آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و رسانه‌های گروهی، مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای عربی ۱۸. عربستان، بحرین، امارات، آذرماه ۱۴۰۰ ”