گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. آذرماه ۱۴۰۰

: #6475
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 17 آذر 1400 14:29
تعداد بازدید کننده : 122
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. آذرماه ۱۴۰۰
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
دومین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های مهر و آبان ۱۴۰۰ می‌باشد. این رویدادها در 10 عنوان و در قالب دو تقسیم‌بندی کلی «تحولات مربوط به سازوکارهای سازمان ملل متحد» و «تحولات مرتبط با سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر» مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۲. آذرماه ۱۴۰۰ ”