گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی 1. مهر‌ماه 1400

: #6433
تاریخ انتشار : دوشنبه, 17 آبان 1400 12:02
تعداد بازدید کننده : 60
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی 1. مهر‌ماه 1400
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
اولین شماره از بولتن «نگاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های شهریور و مهر 1400 می‌باشد. این رویدادها در 10 عنوان و در قالب دو تقسیم‌بندی کلی «تحولات مربوط به سازوکارهای سازمان ملل متحد» و «تحولات مرتبط با سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر» مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی 1. مهر‌ماه 1400 ”