گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. مهر‌ماه ۱۴۰۰

: #6433
تاریخ انتشار : دوشنبه, 17 آبان 1400 12:02
تعداد بازدید کننده : 106
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. مهر‌ماه ۱۴۰۰
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
اولین شماره از بولتن گاهی به برخی تحولات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» در برگیرنده تعدادی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری در این مناطق، طی ماه‌های شهریور و مهر ۱۴۰۰ می‌باشد. این رویدادها در 10 عنوان و در قالب دو تقسیم‌بندی کلی «تحولات مربوط به سازوکارهای سازمان ملل متحد» و «تحولات مرتبط با سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر» مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی سرزمین‌های اشغالی ۱. مهر‌ماه ۱۴۰۰ ”