بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 48 شورای حقوق بشر

: #6400
تاریخ انتشار : شنبه, 1 آبان 1400 10:23
تعداد بازدید کننده : 125
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 48 شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                                        Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                                                Human Rights Council 45th session

                  

Agenda Item 3

UCMs and violation of the Right to Education and the Right to Development

 

Agenda Item 3

Unilateral sanctions: jurisdiction and extraterritoriality

 

Agenda Item 3

Continued Imposition of Unilateral Coercive Measures (UCMs) is Alarming

 

Agenda Item 4

UCMs Must Be Lifted

 

Agenda Item 9

Systemic Racism and Radical policing in the United States

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 48 شورای حقوق بشر ”