بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 47 شورای حقوق بشر

: #6392
تاریخ انتشار : دوشنبه, 19 مهر 1400 15:11
تعداد بازدید کننده : 160
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 47 شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                                                            Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                                                                       Human Rights Council 45th session

    

 

 

Agenda item 2

ODVV comments on the SG report on Iran

 

Agenda item 3

Unilateral Coercive Measures (UCM)s Systematically Violate the Right to Health

 

Agenda item 3

Panel discussion on the human rights of older persons in the context of climate change

 

Agenda item 3

Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on Extreme Poverty

 

 

 

 

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 47 شورای حقوق بشر ”