نشست تخصصی مبارزه با اشاعه سلاح‌های سبک و کوچک

: #6260
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 23 تیر 1400 11:41
تعداد بازدید کننده : 187
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
نشست تخصصی مبارزه با اشاعه سلاح‌های سبک و کوچک
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

نشست تخصصی مبارزه با اشاعه سلاح‌های سبک و کوچک

“ نشست تخصصی مبارزه با اشاعه سلاح‌های سبک و کوچک ”