بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 46 شورای حقوق بشر

: #6248
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 9 تیر 1400 14:52
تعداد بازدید کننده : 184
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 46 شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                                      Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                                              Human Rights Council 45th session

 

 

Agenda Item 2

Interactive dialogue on oral update of the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen

 

Agenda Item 3

General Debate
UCMs Must be Stopped

 

Agenda Item 3

ID with IE on Older Persons

 

Agenda Item 4

General Debate

Yemen

 

Agenda Item 6

General Debate
The United States UPR Outcome

 

Agenda Item 10

General Debate
Sanctioned Countries and Technical Assistance

 

 

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 46 شورای حقوق بشر ”