بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 45 شورای حقوق بشر

: #6246
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 9 تیر 1400 14:47
تعداد بازدید کننده : 183
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 45 شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                        Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                              Human Rights Council 45th session

 

 

Agenda Item 3

General Debate, the Expert Mechanism on the Right to Development

Development

 

Agenda Item 3

ID with SR on Unilateral Coercive Measures
UCMs Continue to Take Lives Round the World

 

Agenda Item 3

General Debate UCMs Must Be Stopped

UCMs

 

Agenda Item 4

General Debate

 

Agenda Item 6

Sweden UPR

 

Agenda Item 7

General Debate

 

Agenda Item 9

General Debate

 

Agenda Item 10

General Debate

Human Rights Situation in Yemen

 

 

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 45 شورای حقوق بشر ”