بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 44 شورای حقوق بشر

: #6244
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 9 تیر 1400 14:42
تعداد بازدید کننده : 168
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 44 شورای حقوق بشر

                                                                                                                                             Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                   Human Rights Council 44th session

 

 

Agenda Item 3

ID with SR on Health
Unilateral Coercive Measures (UCM)s Target both Mental and Physical Health

 

Agenda Item 4

ID with COI on Syria

Syria

 

Agenda Item 4

ID HC on Venezuela
Unilateral Sanctions Subject the Target Civilians to Mass Killing

 

Agenda Item 9

Interactive Dialogue with the UN Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance
Racism in the US

 

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 44 شورای حقوق بشر ”