گزارش راهبردی کشورهای غربی ۶. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه/خرداد و تیرماه ۱۴۰۰

: #6226
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 9 تیر 1400 9:48
تعداد بازدید کننده : 65
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۶. آمریکا، بریتانیا،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه در خردادماه و تیرماه ۱۴۰۰، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به دست‌آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و رسانه‌های گروهی، مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای غربی ۶. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه/خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ ”