گزارش راهبردی کشورهای عربی 18. عربستان، بحرین، امارات

: #6079
تاریخ انتشار : شنبه, 13 دی 1399 21:39
تعداد بازدید کننده : 188
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای عربی 18. عربستان، بحرین،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر از سوی این دولت ها در سایر کشورهای منطقه، در آذر‌ماه و دی‌ماه 1399، بر اساس مقالات، گزارش ها، بیانیه ها و اخبار آشکار به دست آمده از سازمان های حقوق بشری مردم نهاد و بین المللی و رسانه های گروهی، مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای عربی 18. عربستان، بحرین، امارات ”