گزارش راهبردی کشورهای عربی 13. عربستان، بحرین، امارات

: #6000
تاریخ انتشار : یکشنبه, 11 آبان 1399 11:21
تعداد بازدید کننده : 165
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای عربی 13. عربستان، بحرین،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر از سوی این دولت ها در سایر کشورهای منطقه، در شهریورماه و مهرماه 1399، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به دست‌آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و رسانه‌های گروهی ، مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای عربی 13. عربستان، بحرین، امارات ”