گزارش راهبردی 58. نگاهی به تشدید خشونت های خانگی علیه زنان در اروپا

: #5980
تاریخ انتشار : شنبه, 5 مهر 1399 22:51
تعداد بازدید کننده : 238
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی 58. نگاهی به تشدید خشونت های...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
خشونت‌های خانگی یکی از پدیده‌هایی است که به‌ویژه در سال‌های اخیر از رشدی بی‌سابقه، به‌ویژه در برخی از کشورهای اروپایی و غربی برخوردار شده است.
“ گزارش راهبردی 58. نگاهی به تشدید خشونت های خانگی علیه زنان در اروپا ”