گزارش راهبردی کشورهای عربی 12. عربستان، بحرین، امارات

: #5976
تاریخ انتشار : شنبه, 5 مهر 1399 22:29
تعداد بازدید کننده : 178
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای عربی 12. عربستان، بحرین،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر از سوی این دولتـ ها در سایر کشورهای منطقه، در شهریورماه 1399، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به‌دست‌آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و رسانه‌های گروهی، موردبررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای عربی 12. عربستان، بحرین، امارات ”