بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 42 شورای حقوق بشر

: #5890
تاریخ انتشار : دوشنبه, 15 اردیبهشت 1399 0:00
تعداد بازدید کننده : 245
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 42 شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                      Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                                         Human Rights Council 42nd session

 

Item 2: General Debate
Human Rights Situations in Kashmir and Nigeria

 

Item 3: General Debate
ID with the Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Coercive Measures (UCM)s on the Enjoyment of Human Rights

 

Item 3: General Debate
Unilateral Coercive Measures (UCM)s and Human Rights

 

Item 4: General Debate
Human Rights in Yemen, Norway, Canada

 

Item 7: General Debate
Organization for Defending victims of Violence

 

Item 10: General Debate
Civilian Consequences of Yemen War

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 42 شورای حقوق بشر ”