گزارش راهبردی کشورهای غربی 12. آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه

: #5659
تاریخ انتشار : سه شنبه, 19 آذر 1398 15:17
تعداد بازدید کننده : 201
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای غربی 12. آمریکا، انگلیس،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، کانادا، انگلیس و فرانسه در آبان و آذرماه ماه 1398، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به دست‌آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و رسانه‌های گروهی، مورد بررسی قرارگرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای غربی 12. آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه ”