گزارش راهبردی کشورهای عربی 10. عربستان، بحرین، امارات

: #5561
تاریخ انتشار : دوشنبه, 22 مهر 1398 9:23
تعداد بازدید کننده : 254
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای عربی 10. عربستان، بحرین،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و موارد نقض حقوق بشر از سوی این دولت‌ها در سایر کشورهای منطقه، در مهرماه سال 1398، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به‌ دست‌آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و رسانه‌های گروهی، مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای عربی 10. عربستان، بحرین، امارات ”