بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 41 شورای حقوق بشر

: #5377
تاریخ انتشار : یکشنبه, 6 مرداد 1398 16:38
تعداد بازدید کننده : 345
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 41 شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                                                                                   Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                                                                                                     Human Rights Council 41st session

 

Item 2: General Debate
Human Rights Situation in Saudi Arabia, the Kingdom of Bahrain and the United Arab Emirates (UAE)

 

 

Item3: ID with the Special Rapporteur on Extreme Poverty
Unilateral Coercive Measures Prevent Eradication of Extreme Poverty

 

 

Item 3: General Debate
Iran and the Unilateral Coercive Measures

 

 

Item 4: General Debate
The US Unilateralism and Yemen Catastrophe

 

 

Item 6: UPR
Universal Periodic Review of Yemen

 

 

Item 7: General Debate
Human Rights Violations in OPT

 

 

 

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 41 شورای حقوق بشر ”