بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 38 شورای حقوق بشر

: #5371
تاریخ انتشار : یکشنبه, 6 مرداد 1398 15:53
تعداد بازدید کننده : 339
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 38 شورای حقوق بشر

                                                                                                                                                                                                          Organization for Defending Victims of Violence
                                                                                                                                                                                                                            Human Rights Council 38th session

                  

 

Item 2: General Debate

We Draw the Attention of HC to UCM in Iran

 

Item 3: General Debate

Human Rights in the Hodeidah Region of Yemen

 

Item 4: Interactive dialogue with the Commission of Inquiry on Syria
Syria

 

Item 4: General Debate
Human Rights Situation in Bahrain

 

Item 5. General Debate
UCM Negatively Impact Human Rights

 

Item 6: UPR of the United Arab Emirates

United Arab Emirates

 

Item 7. General Debate

Al-Quds as Israel’s capital?

 

Item 8- Vienna Declaration and Programme of Action

Human Rights and Cultural Diversity

 

Item 9. General Debate
Islamophobia in the United Kingdom (UK)

 

Item 10- Technical assistance and capacity-building
Human Rights and Humanitarian Situation in Yemen

 

“ بیانیه‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 38 شورای حقوق بشر ”