برگزاری نمایشگاه اقدامات یکجانبه قهری به مثابه تروریسم ‌اقتصادی

: #5132
تاریخ انتشار : دوشنبه, 16 اردیبهشت 1398 10:40
تعداد بازدید کننده : 486
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
برگزاری نمایشگاه اقدامات یکجانبه قهری به مثابه...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
سازمان دفاع از قربانیان خشونت در حاشیه همایش بین‌المللی یکجانبه‌گرایی نمایشگاه اقدامات یکجانبه قهری به مثابه تروریسم ‌اقتصادی را برگزار کرد.

-

“ برگزاری نمایشگاه اقدامات یکجانبه قهری به مثابه تروریسم ‌اقتصادی ”