گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱7. آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه

: #5039
تاریخ انتشار : سه شنبه, 16 بهمن 1397 10:35
تعداد بازدید کننده : 251
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱7. آمریکا، انگلیس،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این گزارش تحولات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، کانادا، فرانسه و انگلیس، در آذرماه 1397، بر اساس مقالات، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اخبار آشکار به دست‌آمده از سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و رسانه‌های گروهی، مورد بررسی قرار گرفته است.
“ گزارش راهبردی کشورهای غربی ۱7. آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه ”