دوره آموزشی UPR و گزارش‌نویسی ویژه دور سوم بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران»

: #4986
تاریخ انتشار : شنبه, 22 دی 1397 10:24
تعداد بازدید کننده : 529
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
دوره آموزشی UPR و گزارش‌نویسی ویژه دور سوم...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

دوره آموزشی «آشنایی با ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی و گزارش‌نویسی ویژه دور سوم بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران»

“ دوره آموزشی UPR و گزارش‌نویسی ویژه دور سوم بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران» ”