همایش "کارآفرینی؛ زن توانمند؛ زندگی بدون خشونت"

: #4654
تاریخ انتشار : شنبه, 2 تیر 1397 15:30
تعداد بازدید کننده : 655
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
همایش "کارآفرینی؛ زن توانمند؛ زندگی بدون خشونت"
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

همایش روز جهانی پناهنده با حضور قریب به 150 پناهنده افغانستانی و عراقی توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت و مؤسسه خیریه ایلیا برگزار شد.

“ همایش "کارآفرینی؛ زن توانمند؛ زندگی بدون خشونت" ”