گزارش راهبردی شماره 53. استنادات گزارشات "بررسی دوره‌ای جهانی 2017 "

: #4371
تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 بهمن 1396 11:05
تعداد بازدید کننده : 232
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی شماره 53. استنادات گزارشات "بررسی...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
استنادات گزارشات "بررسی دوره‌ای جهانی 2017 "،به گزارشات سازمان دفاع از قربانیان خشونت.
“ گزارش راهبردی شماره 53. استنادات گزارشات "بررسی دوره‌ای جهانی 2017 " ”