گزارش راهبردی شماره 15. مروری بر گزارش گروه‌کاری شورای حقوق‌بشر در زمینه استفاده از...

: #4369
تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 بهمن 1396 10:53
تعداد بازدید کننده : 244
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی شماره 15. مروری بر گزارش...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
مروری بر گزارش گروه‌کاری شورای حقوق‌بشر در زمینه استفاده از سربازان مزدور به مثابه عوامل نقض حقوق‌بشر و موانع اعمال حق مردم در تعیین سرنوشت خود.
“ گزارش راهبردی شماره 15. مروری بر گزارش گروه‌کاری شورای حقوق‌بشر در زمینه استفاده از سربازان مزدور ”