گزارش راهبردی یمن شماره 15

: #4365
تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 بهمن 1396 10:39
تعداد بازدید کننده : 325
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی یمن شماره 15
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این مجموعه گزارش‌ها‌ تحولات صحنه بحران یمن همچنین تحلیل‌ها، بررسی‌ها، دیدگاه‌ها و پژوهش‌های تعدادی از رسانه‌ها و نهادهای مطالعاتی و پژوهشی غربی و عربی در خصوص جنگ یمن مورد بررسی قرارگرفته است.
“ گزارش راهبردی یمن شماره 15 ”