گزارش راهبردی یمن شماره 2

: #4333
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 11 بهمن 1396 17:25
تعداد بازدید کننده : 339
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش راهبردی یمن شماره 2
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در این مجموعه گزارش‌ها‌ تحولات صحنه بحران یمن همچنین تحلیل‌ها، بررسی‌ها، دیدگاه‌ها و پژوهش‌های تعدادی از رسانه‌ها و نهادهای مطالعاتی و پژوهشی غربی و عربی در خصوص جنگ یمن مورد بررسی قرارگرفته است.
“ گزارش راهبردی یمن شماره 2 ”